Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERSZadaniem Komputerowego Systemu Informacji o Pracownikach jest przechowywanie oraz udostępnianie podstawowych danych o:
  • pracownikach,
  • jednostkach naukowo-dydaktycznych,
  • jednostkach administracyjnych
Uniwersystetu Zielonogórskiego.

Zakres przechowywanych informacji został tak wybrany, aby system był przydatny dla wszystkich pracowników UZ, zarówno naukowo-dydaktycznych jak i pracowników administracji. W praktyce stosowany będzie w przypadku potrzeby uzyskania danych o konkretnym pracowniku lub też konkretnej jednostce organizacyjnej Uczelni. Chodzi tutaj o podstawowe informacje takie jak np. miejsce pracy pracownika, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, pełnione przez pracownika funkcje (np. dyrektor instytutu, kierownik zakładu, kierownik Działu Płac), lokalizację jednostki na terenie uczelni itd.

Punkty wprowadzania danych
Lp. Imię Nazwisko Nazwa
1. Grzegorz Arkit Administrator danych osobowych systemu PERS dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
2. admin admin Administrator systemu PERS
3. Jadwiga Jarczyk Biblioteka Uniwersytecka
4. Anna Raunke Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
5. Wioleta Michalak Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
6. Małgorzata Gromek Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
7. Agata Szymandera Instytutu Socjologii
8. Jerzy Rybicki Jerzy Rybicki, Administrator Bezpieczeństwa Informacji
9. Małgorzata Gajna Pion Kanclerza Uniwersytetu
10. Jerzy Rybicki Pion Kanclerza Uniwersytetu
11. Aldona Szudra-Szatkowska Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
12. Dorota Hebisz Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
13. Justyna Poźniak Pion Prorektora ds. Rozwoju
14. Krystyna Ciepiela Pion Prorektora ds. Studenckich
15. Lucyna Andrzejewska Pion Rektora
16. Julita Gomółko Pion Z-cy Kanclerza ds. Finansowych - KWESTOR
17. Kamila Dziędzielewicz Pion Z-cy Kanclerza ds. Finansowych - KWESTOR [Dział Księgowości]
18. Radosław Czerniak Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Gospodarczy
19. Piotr Stolarski Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Techniczny
20. Arkadiusz Konkol Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Zaopatrzenia
21. Barbara Buczyńska Sekretariat Centrum Komputerowego
22. Ilona Waszkiewicz Sekretariat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
23. Emilia Gil Sekretariat Instytutu Astronomii
24. Bożena Płoszaj-Kobyłecka Sekretariat Instytutu Budownictwa
25. Urszula Skiruk Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn
26. Iwona Piątkowiak Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej
27. Aleksandra Pless Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej
28. Urszula Wawrzyn-Stachowicz Sekretariat Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
29. Marcin Sieńko Sekretariat Instytutu Filozofii
30. Krystyna Nowak Sekretariat Instytutu Fizyki
31. Lucyna Chmielak Sekretariat Instytutu Historii
32. Marta Kmera Sekretariat Instytutu Informatyki i Elektroniki
33. Sylwia Korczyńska Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją
34. Justyna Weltrowska Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
35. Bogusław Ochonczenko Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
36. Witold Kobyłecki Sekretariat Instytutu Inżynierii Elektrycznej
37. ? ? Sekretariat Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa
38. Karolina Godzisz Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska
39. Ewa Zaleska Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki
40. Halina Karpeta Sekretariat Instytutu Muzyki
41. Beata Wojciechowska Sekretariat Instytutu Pedagogiki i Psychologii
42. Bogusława Krawczyk Sekretariat Instytutu Politologii
43. Karolina Jezior-Pieczyńska Sekretariat Instytutu Psychologii
44. Ewa Lehmann Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
45. Joanna Gieburowska Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych
46. Katarzyna Bulanowska Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych
47. Katarzyna Radkowska Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych
48. Łukasz Pabierowski Sekretariat Instytutu Zarządzania
49. Jarosław Wagner Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych
50. ? ? Sekretariat Katedry Pedagogiki Pracy
51. Alicja Lewicka-Szczegóła Sekretariat Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej
52. Anna Kloc Sekretariat Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
53. Krystyna Kaszkowiak Sekretariat Oddziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Biblioteki Uniwersyteckiej
54. Krystyna Laskowska Sekretariat Oddziału Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych Biblioteki Uniwersyteckiej
55. ? ? Sekretariat Studium Nauki Języków Obcych
56. Katarzyna Koszkało Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
57. Uladzimir Alyavdin Sekretariat Wydzialu Nauk Biologicznych
58. Barbara Panek-Sarnowska Sekretariat Wydziału Artystycznego
59. Marta Świrydziuk Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
60. Magdalena Rydzanicz Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii
61. Barbara Kalwa Sekretariat Wydziału Humanistycznego
62. Karolina Łata Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
63. Jolanta Malinowska Sekretariat Wydziału Mechanicznego
64. Paulina Antczak Wydział Ekonomii i Zarządzania
65. Edyta Boczkowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
66. Renata Dzierzba Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
67. Elżbieta Kulik Wydział Prawa i Administracji
68. Barbara Wójcik
69. Edyta Kwiatkowska