Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERSZadaniem Komputerowego Systemu Informacji o Pracownikach jest przechowywanie oraz udostępnianie podstawowych danych o:
  • pracownikach,
  • jednostkach naukowo-dydaktycznych,
  • jednostkach administracyjnych
Uniwersystetu Zielonogórskiego.

Zakres przechowywanych informacji został tak wybrany, aby system był przydatny dla wszystkich pracowników UZ, zarówno naukowo-dydaktycznych jak i pracowników administracji. W praktyce stosowany będzie w przypadku potrzeby uzyskania danych o konkretnym pracowniku lub też konkretnej jednostce organizacyjnej Uczelni. Chodzi tutaj o podstawowe informacje takie jak np. miejsce pracy pracownika, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, pełnione przez pracownika funkcje (np. dyrektor instytutu, kierownik zakładu, kierownik Działu Płac), lokalizację jednostki na terenie uczelni itd.

Punkty wprowadzania danych
Lp. Imię Nazwisko Nazwa
1. Grzegorz Arkit Administrator danych osobowych systemu PERS dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
2. admin admin Administrator systemu PERS
3. Jadwiga Jarczyk Biblioteka Uniwersytecka
4. Wioleta Michalak Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
5. Anna Raunke Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
6. Marcin Pisarski Dziekanat Wydziału Humanistycznego
7. Małgorzata Gromek Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
8. Agata Szymandera Instytutu Socjologii
9. Jerzy Rybicki Jerzy Rybicki, Administrator Bezpieczeństwa Informacji
10. Małgorzata Maciąg Obsługa wydziału w pionie dziekana
11. Anna Ułasik Pion Kanclerza Uniwersytetu
12. Jerzy Rybicki Pion Kanclerza Uniwersytetu
13. Aldona Szudra-Szatkowska Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
14. Dorota Hebisz Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
15. Justyna Poźniak Pion Prorektora ds. Rozwoju
16. Monika Politanska Pion Prorektora ds. Studenckich
17. Lucyna Andrzejewska Pion Rektora
18. Julita Gomółko Pion Z-cy Kanclerza ds. Finansowych - KWESTOR
19. Kamila Dziędzielewicz Pion Z-cy Kanclerza ds. Finansowych - KWESTOR [Dział Księgowości]
20. Radosław Czerniak Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Gospodarczy
21. Piotr Stolarski Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Techniczny
22. Arkadiusz Konkol Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Zaopatrzenia
23. Barbara Buczyńska Sekretariat Centrum Komputerowego
24. Ilona Waszkiewicz Sekretariat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
25. Małgorzata Bielawska Sekretariat Instytutu Administracji i Turystyki
26. Emilia Gil Sekretariat Instytutu Astronomii
27. Bożena Płoszaj-Kobyłecka Sekretariat Instytutu Budownictwa
28. Urszula Skiruk Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn
29. Dorota Gajak Sekretariat Instytutu Energetyki
30. Iwona Piątkowiak Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej
31. Anna Woźniak Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej
32. Urszula Wawrzyn-Stachowicz Sekretariat Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
33. Justyna Kroczak Sekretariat Instytutu Filozofii
34. Krystyna Nowak Sekretariat Instytutu Fizyki
35. Lucyna Chmielak Sekretariat Instytutu Historii
36. Marta Kmera Sekretariat Instytutu Informatyki i Elektroniki
37. Sylwia Korczyńska Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją
38. Patryk Krupa Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
39. Justyna Weltrowska Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
40. Witold Kobyłecki Sekretariat Instytutu Inżynierii Elektrycznej
41. ? ? Sekretariat Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa
42. Karolina Godzisz Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska
43. Ewa Zaleska Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki
44. Barbara Szulczyńska-Kotowska Sekretariat Instytutu Muzyki
45. Iwona Wichłacz Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki
46. Beata Wojciechowska Sekretariat Instytutu Pedagogiki i Psychologii
47. Bogusława Krawczyk Sekretariat Instytutu Politologii
48. Karolina Jezior-Pieczyńska Sekretariat Instytutu Psychologii
49. Ewa Lehmann Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
50. Katarzyna Bulanowska Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych
51. Joanna Gieburowska Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych
52. Katarzyna Radkowska Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych
53. Łukasz Pabierowski Sekretariat Instytutu Zarządzania
54. Jarosław Wagner Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych
55. ? ? Sekretariat Katedry Pedagogiki Pracy
56. Alicja Lewicka-Szczegóła Sekretariat Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej
57. Anna Kloc Sekretariat Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
58. Krystyna Kaszkowiak Sekretariat Oddziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Biblioteki Uniwersyteckiej
59. Krystyna Laskowska Sekretariat Oddziału Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych Biblioteki Uniwersyteckiej
60. ? ? Sekretariat Studium Nauki Języków Obcych
61. Katarzyna Koszkało Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
62. Uladzimir Alyavdin Sekretariat Wydzialu Nauk Biologicznych
63. Barbara Panek-Sarnowska Sekretariat Wydziału Artystycznego
64. Marta Świrydziuk Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
65. Magdalena Rydzanicz Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii
66. Barbara Kalwa Sekretariat Wydziału Humanistycznego
67. Karolina Łata Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
68. Jolanta Malinowska Sekretariat Wydziału Mechanicznego
69. Paulina Antczak Wydział Ekonomii i Zarządzania
70. Jarosław Linda Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
71. Renata Dzierzba Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
72. Elżbieta Kulik Wydział Prawa i Administracji
73. Justyna Sołtysik Wydział Prawa i Administracji
74. Barbara Wójcik
75. Edyta Kwiatkowska