Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERSZadaniem Komputerowego Systemu Informacji o Pracownikach jest przechowywanie oraz udostępnianie podstawowych danych o:
  • pracownikach,
  • jednostkach naukowo-dydaktycznych,
  • jednostkach administracyjnych
Uniwersystetu Zielonogórskiego.

Zakres przechowywanych informacji został tak wybrany, aby system był przydatny dla wszystkich pracowników UZ, zarówno naukowo-dydaktycznych jak i pracowników administracji. W praktyce stosowany będzie w przypadku potrzeby uzyskania danych o konkretnym pracowniku lub też konkretnej jednostce organizacyjnej Uczelni. Chodzi tutaj o podstawowe informacje takie jak np. miejsce pracy pracownika, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, pełnione przez pracownika funkcje (np. dyrektor instytutu, kierownik zakładu, kierownik Działu Płac), lokalizację jednostki na terenie uczelni itd.

Punkty wprowadzania danych
Lp. Imię Nazwisko Nazwa
1. Grzegorz Arkit Administrator danych osobowych systemu PERS dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
2. admin admin Administrator systemu PERS
3. Jadwiga Jarczyk Biblioteka Uniwersytecka
4. Wioleta Michalak Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
5. Anna Raunke Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
6. Małgorzata Gromek Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
7. Agata Szymandera Instytutu Socjologii
8. Jerzy Rybicki Jerzy Rybicki, Administrator Bezpieczeństwa Informacji
9. Małgorzata Maciąg Obsługa wydziału w pionie dziekana
10. Jerzy Rybicki Pion Kanclerza Uniwersytetu
11. Małgorzata Gajna Pion Kanclerza Uniwersytetu
12. Aldona Szudra-Szatkowska Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
13. Dorota Hebisz Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
14. Justyna Poźniak Pion Prorektora ds. Rozwoju
15. Krystyna Ciepiela Pion Prorektora ds. Studenckich
16. Lucyna Andrzejewska Pion Rektora
17. Julita Gomółko Pion Z-cy Kanclerza ds. Finansowych - KWESTOR
18. Kamila Dziędzielewicz Pion Z-cy Kanclerza ds. Finansowych - KWESTOR [Dział Księgowości]
19. Radosław Czerniak Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Gospodarczy
20. Piotr Stolarski Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Techniczny
21. Arkadiusz Konkol Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Zaopatrzenia
22. Barbara Buczyńska Sekretariat Centrum Komputerowego
23. Ilona Waszkiewicz Sekretariat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
24. Małgorzata Bielawska Sekretariat Instytutu Administracji i Turystyki
25. Emilia Gil Sekretariat Instytutu Astronomii
26. Bożena Płoszaj-Kobyłecka Sekretariat Instytutu Budownictwa
27. Urszula Skiruk Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn
28. Dorota Gajak Sekretariat Instytutu Energetyki
29. Iwona Piątkowiak Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej
30. Elżbieta Szymanek Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej
31. Urszula Wawrzyn-Stachowicz Sekretariat Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
32. Marcin Sieńko Sekretariat Instytutu Filozofii
33. Krystyna Nowak Sekretariat Instytutu Fizyki
34. Lucyna Chmielak Sekretariat Instytutu Historii
35. Marta Kmera Sekretariat Instytutu Informatyki i Elektroniki
36. Sylwia Korczyńska Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją
37. Bogusław Ochonczenko Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
38. Justyna Weltrowska Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
39. Witold Kobyłecki Sekretariat Instytutu Inżynierii Elektrycznej
40. ? ? Sekretariat Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa
41. Karolina Godzisz Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska
42. Ewa Zaleska Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki
43. Barbara Szulczyńska-Kotowska Sekretariat Instytutu Muzyki
44. Beata Wojciechowska Sekretariat Instytutu Pedagogiki i Psychologii
45. Bogusława Krawczyk Sekretariat Instytutu Politologii
46. Karolina Jezior-Pieczyńska Sekretariat Instytutu Psychologii
47. Ewa Lehmann Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
48. Katarzyna Bulanowska Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych
49. Joanna Gieburowska Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych
50. Katarzyna Radkowska Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych
51. Łukasz Pabierowski Sekretariat Instytutu Zarządzania
52. Iwona Wichłacz Sekretariat Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej
53. Jarosław Wagner Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych
54. ? ? Sekretariat Katedry Pedagogiki Pracy
55. Alicja Lewicka-Szczegóła Sekretariat Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej
56. Anna Kloc Sekretariat Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
57. Krystyna Kaszkowiak Sekretariat Oddziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Biblioteki Uniwersyteckiej
58. Krystyna Laskowska Sekretariat Oddziału Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych Biblioteki Uniwersyteckiej
59. ? ? Sekretariat Studium Nauki Języków Obcych
60. Katarzyna Koszkało Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
61. Uladzimir Alyavdin Sekretariat Wydzialu Nauk Biologicznych
62. Barbara Panek-Sarnowska Sekretariat Wydziału Artystycznego
63. Marta Świrydziuk Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
64. Magdalena Rydzanicz Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii
65. Barbara Kalwa Sekretariat Wydziału Humanistycznego
66. Karolina Łata Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
67. Jolanta Malinowska Sekretariat Wydziału Mechanicznego
68. Paulina Antczak Wydział Ekonomii i Zarządzania
69. Edyta Boczkowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
70. Renata Dzierzba Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
71. Elżbieta Kulik Wydział Prawa i Administracji
72. Edyta Kwiatkowska
73. Barbara Wójcik