Uniwersytet Zielonogórski Komputerowy System Informacji o Pracownikach Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERSAutorzy: dr inż. Artur Gramacki dr inż. Jarosław Gramacki mgr inż. Tomasz Pajzert mgr inż. Bartosz Koziarczyk
Kontakt techniczny: pers@uz.zgora.pl
© 2001-2010 Uniwersytet Zielonogórski