Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Akademickie Media Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    - / - (Kampus: -)
Pomieszczenie:    0

Komunikacja: 
Telefon(y):     0
Fax(y):    
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
   Pracownicy jednostki: 

Stopień / Tytuł Nazwisko imię Stanowisko Status zatr.
mgr Grzegorski  Marcin samodzielny referent - reaktor naczelny ARI I etat
Jackowski  Jerzy specjalista ds. tv uniwersyteckiej I etat
mgr Kasperczyk  Mateusz redaktor I etat
mgr Krzywicki  Marcin I etat
mgr Misiak  Tomasz specjalista ds. projektów medialnych 1/2 et.
mgr Rostkowska  Kaja redaktor I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Monika
Nazwisko:    Politanska
E-mail:    M.Politanska@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Studenckich