Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 prof. dr hab. inż. Józef  Korbicz
 
 Z-ca Dyrektora Instytutu
 prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    pok. 427

Komunikacja: 
Telefon(y):    683282422
Fax(y):    683284751
E-mail(e): 
WWW:    www.issi.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Doktoranci w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Boski  Marcin student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Futro  Paweł student studiów doktoranckich -
mgr inż. Klimkowicz  Kamil student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Kowalów  Damian student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Kukurowski  Norbert student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Lipiec  Bogdan student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Maniarski  Robert doktorant student studiów doktoranckich
mgr inż. Nowicki  Norbert student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Pazera  Marcin student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Rutkowski  Grzegorz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Skobel  Marcin student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Wróblewski  Marek student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich

Pracownia Systemów Informatycznych:
Kierownik: mgr inż. Gracjan  Głowacki

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Głowacki  Gracjan kierownik I etat
inż. Kasza  Paweł st. referent I etat
mgr inż. Nowak  Karol referent techniczny I etat

Redakcja czasopisma 'International Journal of Applied Mathematics and Computer Science':
Kierownik: mgr Agnieszka  Rożewska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Rożewska  Agnieszka kierownik I etat
mgr inż. Wi¶niewska- Kubicka  Agata starszy specjalista I etat

Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Lehmann  Ewa starszy specjalista I etat

Zakład Informatyki Technicznej:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej  Obuchowicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Czajkowski  Andrzej adiunkt I etat
mgr inż. Downar  Mariusz wykładowca I etat
prof. dr hab. Gielerak  Roman prof. zwyczajny I etat
prof. dr hab. inż. Korbicz  Józef prof. zwyczajny I etat
dr hab. inż. Kowal  Marek profesor UZ I etat
dr inż. Majdzik  Paweł adiunkt I etat
dr inż. Mazurkiewicz  Małgorzata  (dawniej: Kołopieńczyk) adiunkt I etat
dr hab. inż. Mrugalski  Marcin profesor UZ I etat
prof. dr hab. inż. Obuchowicz  Andrzej prof. zwyczajny I etat
prof. dr hab. inż. Patan  Krzysztof profesor I etat
dr inż. Pławiak-Mowna  Anna adiunkt I etat
dr inż. Sawerwain  Marek adiunkt I etat
mgr inż. Skobel  Marcin wykładowca I etat
mgr inż. Wróblewski  Marek wykładowca I etat

Zakład Systemów Automatyki i Robotyki:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz  Uciński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Hładowski  Łukasz adiunkt I etat
dr hab. inż. Janczak  Andrzej prof. nadzwyczajny I etat
dr inż. Luzar  Marcel adiunkt I etat
dr hab. inż. Patan  Maciej profesor UZ I etat
mgr inż. Pazera  Marcin asystent I etat
dr hab. inż. Pieczyński  Andrzej prof. nadzwyczajny I etat
dr hab. inż. Sulikowski  Bartłomiej profesor UZ I etat
prof. dr hab. inż. Uciński  Dariusz prof. zwyczajny I etat
prof. dr hab. inż. Witczak  Marcin prof. zwyczajny I etat
dr inż. Witczak  Piotr wykładowca I etat

Zakład Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa:
Kierownik: dr hab. inż. Remigiusz   Wi¶niewski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Bazydło  Grzegorz adiunkt I etat
dr hab. inż. Gramacki  Artur profesor UZ I etat
dr inż. Łabiak  Grzegorz adiunkt I etat
dr hab. inż. Wi¶niewski  Remigiusz profesor UZ I etat
mgr inż. Wojnakowski  Marcin wykładowca I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Kozdrój  Kamil doktorant student studiów doktoranckich
mgr Popławski  Mateusz doktorant student studiów doktoranckichDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Lehmann
E-mail:    E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych