Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Politologii

Kierownictwo Jednostki: 
 p.o.Dyrektor Instytutu
 dr hab. Łukasz  Młyńczyk
 
 Z-ca Dyrektora Instytutu
 dr hab. Łukasz Młyńczyk

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    310

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284773 , 683283221
Fax(y):   
E-mail(e):    l.mlynczyk@ip.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi:
Kierownik: dr hab. Stefan  Dudra


Pracownia Studiów Niemcoznawczych:
Kierownik: dr hab. Olgierd   Kiec


Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Politologii:
Kierownik:  


Sekretariat Instytutu Politologii:
Kierownik: Bogusława  Krawczyk

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Krawczyk  Bogusława specjalista I etat

Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej:
Kierownik: dr hab. Olgierd   Kiec

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Kiec  Olgierd profesor UZ I etat
mgr Przybyszewska  Anna doktorant student studiów doktoranckich
dr Ratke-Majewska  Anna adiunkt I etat
mgr Wojcieszak  Natalia doktorant student studiów doktoranckich

Zakład Polityki Publicznej:
Kierownik: dr hab. Jarosław  Macała

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Jarosz  Adam Józef adiunkt I etat
dr hab. Macała  Jarosław profesor UZ I etat
mgr Podedworna  Daria  (dawniej: Arkuszewska) doktorant umowa zlecenie
dr Springer  Beata adiunkt I etat

Zakład Stosunków Międzynarodowych:
Kierownik: dr hab. Stefan  Dudra

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Cudna  Danuta doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Dudra  Stefan profesor UZ I etat
dr Górnicka  Weronika adiunkt umowa zlecenie
mgr Hozakowska  Marta doktorant student studiów doktoranckich
mgr Jurczenia  Michał doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kmieć  Tomasz doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Kruk  Aleksandra adiunkt z hab. I etat
dr hab. Kwiatkiewicz  Piotr profesor UZ I etat
mgr Masłowska  Martyna  (dawniej: Wawrzyniak) doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Michalak  Ryszard profesor UZ I etat
mgr Mrożek  Paweł doktorant student studiów doktoranckich
dr Pochyły  Piotr adiunkt I etat
mgr Stachowiak  Joanna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Wanatko  Grzegorz doktorant student studiów doktoranckich

Zakład Systemów Politycznych i Komunikacji Politycznej:
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej  Małkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Kaczmarek  Katarzyna doktorant student studiów doktoranckich
mgr Katulska  Marta doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kiedio  Katarzyna doktorant student studiów doktoranckich
prof. dr hab. Małkiewicz  Andrzej prof. nadzwyczajny urlop zdrowotny
dr Młodzik  Lilla adiunkt I etat
mgr Piątkowska  Marzena doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Plecka  Danuta profesor UZ I etat
mgr Pokidan  Kamila doktorant student studiów doktoranckich
mgr Sokołowska  Magdalena doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Zaradny  Ryszard profesor UZ urlop zdrowotny

Zakład Teorii Polityki:
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław  Hładkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Hładkiewicz  Wiesław prof. nadzwyczajny I etat
dr Husar-Poliszuk  Wioletta adiunkt umowa zlecenie
dr Ilciów  Adam adiunkt I etat
dr Łukomski  Piotr adiunkt I etat
dr hab. Młyńczyk  Łukasz profesor UZ I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Asienkiewicz  Dariusz doktorant skreślony z listy
dr Banaszak  Tomasz adiunkt nie pracuje
mgr Bielska  Anna doktorant skreślony z listy
mgr Buda  Agata doktorant skreślony z listy
mgr Cygar  Michał doktorant nie pracuje
mgr Filipowski  Piotr asystent nie pracuje
mgr Gorzków  Dorota doktorant skreślony z listy
mgr Grablewska  Agnieszka doktorant nie pracuje
dr Jakubowski  Edward adiunkt nie pracuje
dr Korcz  Iwona st. wykładowca nie pracuje
mgr Kozłowska  Natalia doktorant skreślony z listy
mgr Krawczyk  Danuta doktorant -
dr Łoś-Tomiak  Anna  (dawniej: Tomiak) adiunkt nie pracuje
dr Markiewicz-Stanny  Joanna  (dawniej: Markiewicz) adiunkt nie pracuje
dr Miszewski  Dariusz adiunkt nie pracuje
dr hab. Nitschke-Szram  Bernadetta  (dawniej: Nitschke) profesor UZ nie pracuje
dr Nowak-Małolepsza  Fatima  (dawniej: Nowak) adiunkt nie pracuje
dr Opalińska  Agnieszka adiunkt nie pracuje
dr Potocki  Robert adiunkt nie pracuje
dr Rauba  Ryszard adiunkt nie pracuje
dr hab. Sługocki  Waldemar adiunkt z hab. nie pracuje
mgr Stolarek  Arkadiusz doktorant skreślony z listy
mgr Szymański  Adrian doktorant nie pracuje
mgr Szymański  Grzegorz doktorant skreślony z listy
mgr Śnieg  Paweł doktorant skreślony z listyDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Bogusława
Nazwisko:    Krawczyk
E-mail:    Sekretariat@ip.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Politologii