Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Politologii

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. Stefan  Dudra
 
 Z-ca Dyrektora Instytutu
 dr Piotr Pochyły

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    310

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284773 , 691221134
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Dudra@wh.uz.zgora.pl
  p.pochyly@ip.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi:
Kierownik: dr hab. Stefan  Dudra


Pracownia Studiów Niemcoznawczych:
Kierownik: dr hab. Olgierd   Kiec


Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Politologii:
Kierownik:  


Sekretariat Instytutu Politologii:
Kierownik: Bogusława  Krawczyk

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Krawczyk  Bogusława specjalista I etat

Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej:
Kierownik: dr hab. Olgierd   Kiec

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Kiec  Olgierd profesor UZ I etat
dr Ratke-Majewska  Anna adiunkt I etat

Zakład Polityki Publicznej:
Kierownik: dr hab. Jarosław  Macała

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Jarosz  Adam Józef adiunkt I etat
dr hab. Macała  Jarosław profesor UZ I etat
dr Podedworna  Daria  (dawniej: Arkuszewska) adiunkt umowa zlecenie
dr Springer  Beata adiunkt I etat

Zakład Stosunków Międzynarodowych:
Kierownik: dr hab. Stefan  Dudra

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Dudra  Stefan profesor UZ I etat
dr Górnicka  Weronika adiunkt umowa zlecenie
dr Husar-Poliszuk  Wioletta adiunkt I etat
mgr Jurczenia  Michał doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Kruk  Aleksandra adiunkt z hab. I etat
dr hab. Kwiatkiewicz  Piotr profesor UZ I etat
mgr Masłowska  Martyna  (dawniej: Wawrzyniak) doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Michalak  Ryszard profesor UZ I etat
dr Pochyły  Piotr adiunkt I etat
mgr Wanatko  Grzegorz doktorant student studiów doktoranckich

Zakład Systemów Politycznych i Komunikacji Politycznej:
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej  Małkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Kaczmarek  Katarzyna doktorant student studiów doktoranckich
dr Młodzik  Lilla adiunkt I etat
dr hab. Plecka  Danuta profesor UZ I etat
dr hab. Zaradny  Ryszard profesor UZ umowa zlecenie

Zakład Teorii Polityki:
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław  Hładkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Hładkiewicz  Wiesław prof. zwyczajny I etat
dr Ilciów  Adam adiunkt I etat
dr hab. Młyńczyk  Łukasz profesor UZ I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Asienkiewicz  Dariusz doktorant skreślony z listy
dr Banaszak  Tomasz adiunkt nie pracuje
mgr Bielska  Anna doktorant skreślony z listy
mgr Buda  Agata doktorant skreślony z listy
mgr Cudna  Danuta doktorant skreślony z listy
mgr Cygar  Michał doktorant nie pracuje
mgr Filipowski  Piotr asystent nie pracuje
mgr Gorzków  Dorota doktorant skreślony z listy
mgr Grablewska  Agnieszka doktorant nie pracuje
mgr Hozakowska  Marta doktorant skreślony z listy
dr Jakubowski  Edward adiunkt nie pracuje
mgr Katulska  Marta doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kiedio  Katarzyna doktorant skreślony z listy
mgr Kmieć  Tomasz doktorant skreślony z listy
dr Korcz  Iwona st. wykładowca nie pracuje
mgr Kozłowska  Natalia doktorant skreślony z listy
mgr Krawczyk  Danuta doktorant skreślony z listy
dr Łoś-Tomiak  Anna  (dawniej: Tomiak) adiunkt nie pracuje
dr Łukomski  Piotr adiunkt nie pracuje
prof. dr hab. Małkiewicz  Andrzej prof. zwyczajny nie pracuje
dr Markiewicz-Stanny  Joanna  (dawniej: Markiewicz) adiunkt nie pracuje
dr Miszewski  Dariusz adiunkt nie pracuje
mgr Mrożek  Paweł doktorant skreślony z listy
dr hab. Nitschke-Szram  Bernadetta  (dawniej: Nitschke) profesor UZ nie pracuje
dr Nowak-Małolepsza  Fatima  (dawniej: Nowak) adiunkt nie pracuje
dr Opalińska  Agnieszka adiunkt nie pracuje
mgr Piątkowska  Marzena doktorant skreślony z listy
mgr Pokidan  Kamila doktorant skreślony z listy
dr Potocki  Robert adiunkt nie pracuje
mgr Przybyszewska  Anna doktorant skreślony z listy
dr Rauba  Ryszard adiunkt nie pracuje
dr hab. Sługocki  Waldemar adiunkt z hab. nie pracuje
mgr Sokołowska  Magdalena doktorant urlop
mgr Stachowiak  Joanna doktorant skreślony z listy
mgr Stolarek  Arkadiusz doktorant skreślony z listy
mgr Szymański  Adrian doktorant nie pracuje
mgr Szymański  Grzegorz doktorant skreślony z listy
mgr Śnieg  Paweł doktorant skreślony z listy
mgr Wojcieszak  Natalia doktorant nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Bogusława
Nazwisko:    Krawczyk
E-mail:    Sekretariat@ip.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Politologii