Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Katedra Prawa Konstytucyjnego

Kierownictwo Jednostki: 
 kierownik
 dr hab. Andrzej  Bisztyga

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50 c, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Dom Studenta "Piast" nr 2 / C-2 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    10.1

Komunikacja: 
Telefon(y):    789441772 , 683282652
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW:    www.wpa.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Zakład Praw i Wolności Jednostki:
Kierownik: dr hab. Andrzej  Bisztyga

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Bisztyga  Andrzej profesor UZ I etat
dr Chodorowska  Anna adiunkt I etat
dr Węgrzyn  Justyna adiunkt I etat

Zakład Prawa Konstytucyjnego:
Kierownik: dr Justyna  Michalska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Feja - Paszkiewicz  Anna adiunkt I etat
dr Leśniak -Niedbalec  Nina  (dawniej: Leśniak) adiunkt I etat
dr Michalska  Justyna adiunkt I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. Banaszak  Bogusław - nie pracuje
dr hab. Pankevych  Ivan profesor UZ I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Sołtysik
E-mail:    j.soltysik@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji