Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Katedra Organizacji Administracji Publicznej

Kierownictwo Jednostki: 
 kierownik
 dr hab. Bogdan  Ślusarz

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50 e, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Łącznik Biblioteczny / A-6 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    3C

Komunikacja: 
Telefon(y):    683282414
Fax(y):   
E-mail(e):    b.slusarz@wpa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpa.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Pracownia Projektów Publicznych:
Kierownik: dr Robert  Wysocki

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Wysocki  Robert adiunkt I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Banaszak  Norbert - nie pracuje
dr hab. Kuczer  Jarosław profesor UZ I etat
mgr Mrożek  Jakub asystent I etat
dr Opalińska  Agnieszka adiunkt I etat
dr Stec  Andrzej adiunkt I etat
dr hab. Ślusarz  Bogdan profesor UZ I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Sołtysik
E-mail:    j.soltysik@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji