Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Jednostki kształcenia przedklinicznego

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    - / - (Kampus: -)
Pomieszczenie:    0

Komunikacja: 
Telefon(y):   
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Anatomii i Histologii:
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka  Ziółkowska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Kaźmierczak  Dominika asystent I etat
dr n biol. Kilanowska  Agnieszka adiunkt I etat
dr n med. Kromer  Piotr adiunkt II etat
dr n med. Łupicka  Joanna adiunkt I etat
dr hab. n. med. Malińska  Agnieszka prof. nadzwyczajny II etat
dr hab. n. med. Olewicz-Gawlik  Anna adiunkt z hab. I etat
dr n med. Pieścikowska  Izabela adiunkt 1/2 et.
dr n przyr. Porowski  Leszek adiunkt I etat
dr Słowik  Grzegorz pracownik techniczny I etat
prof. dr hab. nauk med. Spaczyński  Marek profesor I etat
dr n med. Sujka-Kordowska  Patrycja adiunkt II etat
dr n med. Tyczewska  Marianna adiunkt II etat
dr n med. Wysocka  Teresa adiunkt II etat
prof. dr hab. nauk med. Zabel  Maciej profesor I etat
inż. Zawadzka  Kinga Olimpia pracownik techniczny I etat
dr hab. n. med. Ziółkowska  Agnieszka profesor UZ I etat

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej:
Kierownik: dr hab. Agnieszka  Zembroń-Łacny

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Czuba  Miłosz prof. nadzwyczajny II etat
mgr Grzesiak  Joanna asystent I etat
dr n med. Gutowicz  Marzena adiunkt I etat
mgr Hertmanowska  Natalia adiunkt I etat
mgr inż. Kaczmarek  Aleksandra referent techniczny I etat
lek. med. Kamiński  Krzysztof asystent I etat
mgr Morawin  Barbara asystent I etat
dr hab. Naczk  Mariusz profesor UZ I etat
mgr Piotrowicz  Zofia asystent I etat
dr n farm. Pokrywka  Andrzej adiunkt nie pracuje
mgr Tylutka  Anna asystent I etat
dr Wawrzyniak-Gramacka  Edyta I etat
prof. dr hab. nauk med. Witowski  Janusz prof. zwyczajny II etat
dr hab. Zembroń-Łacny  Agnieszka profesor UZ I etat

Katedra Higieny i Epidemiologii:
Kierownik: prof. dr hab. nauk med. Jerzy T.  Marcinkowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Chmielowiec  Jolanta adiunkt I etat
dr Chmielowiec  Krzysztof adiunkt I etat
dr n med. Klimberg  Aneta adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Marcinkowski  Jerzy T. profesor I etat

Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii:
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew  Izdebski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Białorudzki  Maciej pracownik techniczny I etat
dr Dec-Pietrowska  Joanna adiunkt I etat
dr hab. n. med. Haczyński  Józef profesor UZ 1/2 et.
prof. dr hab. Izdebski  Zbigniew II etat
dr Nowak  Arkadiusz adiunkt I etat
lek. med. Sochaj  Marta wykładowca I etat
dr Szczepek  Agnieszka profesor UZ 1/2 et.

Katedra Immunologii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Giezowska  Hanna st. wykładowca I etat
dr hab. n. med. Matejuk  Agata dydaktyk I etat

Katedra Medycyny Translacyjnej:
Kierownik:  


Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy:
Kierownik: dr hab. Ewa  Skorek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Hryniewicz  Grzegorz I etat
dr Kochan  Katarzyna I etat
dr hab. Skorek  Ewa profesor UZ I etat

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia:
Kierownik: dr hab. Ryszard  Asienkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Asienkiewicz  Ryszard profesor UZ I etat
dr Kowalski  Paweł samodzielny referent I etat

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia / Zakład Biologicznych Podstaw Sportu:
Kierownik: dr Andrzej  Mroczkowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Hes  Bartłomiej asystent I etat
dr Mroczkowski  Andrzej adiunkt I etat
dr Nowacka-Chiari  Ewa asystent z doktoratem I etat
dr Rynkiewicz  Mateusz adiunkt I etat
dr Skorupka  Ewa st. wykładowca I etat

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia / Zakład Dydaktyki, Wychowania Fizycznego i Sportu:
Kierownik: dr hab. Jan  Kosendiak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Baumgarten  Maciej asystent I etat
dr Biczysko  Grażyna st. wykładowca I etat
dr hab. Guła-Kubiszewska  Halina profesor UZ I etat
dr hab. Kosendiak  Jan profesor UZ I etat
dr hab. Vrublevskiy  Evgeny profesor UZ I etat

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa:
Kierownik: mgr Agnieszka  Żeromska-Michniewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lic. Augustynowicz  Kacper informatyk I etat
Galant  Renata samodzielny referent I etat
mgr Hincyngier  Ada referent techniczny 1/2 et.
dr Jasik-Pyzdrowska  Justyna adiunkt I etat
mgr Juszczyszyn  Wioletta referent techniczny 1/2 et.
inż. Piasta  Angela referent techniczny I etat
mgr Rozpędowski  Piotr wykładowca I etat
mgr Żeromska-Michniewicz  Agnieszka kierownik I etat

Zakład Farmakologii i Toksykologii:
Kierownik: dr n med. Sylwia  Michalak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n farm. Kieres  Karolina adiunkt I etat
dr n med. Michalak  Sylwia adiunkt I etat

Zakład Pielęgniarstwa:
Kierownik: dr n med. Joanna  Hoffmann-Aulich

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Bartkowiak  Beata instruktor I etat
mgr Bonikowska  Iwona dydaktyk I etat
mgr Gwara  Anna instruktor I etat
dr n med. Hoffmann-Aulich  Joanna adiunkt I etat
dr n biol. Jasik  Justyna adiunkt I etat
mgr Lato-Pawłowska  Monika wykładowca I etat
mgr Milewska-Wilk  Grażyna asystent I etat
mgr Sot  Karolina instruktor I etat
dr n med. Stryjski  Ryszard adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Szyszka  Kazimierz prof. zwyczajny I etat
mgr Wtorkowska  Katarzyna instruktor I etat
mgr Wudarczyk  Beata  (dawniej: Kowalczyk) I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n o zdr. Manulik  Stanisław adiunkt I etat
mgr Sulikowska  Karolina referent administracyjny I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu