Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Jednostki, którym nie podlegają kliniki

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    - / - (Kampus: -)
Pomieszczenie:    0

Komunikacja: 
Telefon(y):   
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej:
Kierownik: dr hab. Agnieszka  Zembroń-Łacny

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Brzeźniakiewicz-Janus  Katarzyna  (dawniej: Brzeźniakiewicz) adiunkt I etat
mgr Grzesiak  Joanna asystent I etat
dr n med. Gutowicz  Marzena adiunkt I etat
mgr inż. Kaczmarek  Aleksandra referent techniczny I etat
lek. med. Kamiński  Krzysztof asystent I etat
mgr Morawin  Barbara asystent I etat
dr n farm. Pokrywka  Andrzej adiunkt I etat
mgr Tylutka  Anna asystent I etat
prof. dr hab. nauk med. Witowski  Janusz prof. zwyczajny II etat
dr n med. Wolny-Rokicka  Edyta adiunkt I etat
dr hab. Zembroń-Łacny  Agnieszka profesor UZ I etat

Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Grabarek  Jerzy adiunkt I etat
dr n med. Huzarski  Tomasz adiunkt I etat
dr n med. Sobol  Julia adiunkt I etat
dr n med. Stawicka-Niełacna  Małgorzata adiunkt I etat

Katedra Radiologii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Wierzchołowski  Wojciech adiunkt I etat

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia:
Kierownik: dr hab. Ryszard  Asienkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Asienkiewicz  Ryszard profesor UZ I etat

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia / Zakład Biologicznych Podstaw Sportu:
Kierownik: dr Andrzej  Mroczkowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Hes  Bartłomiej asystent I etat
dr Mroczkowski  Andrzej adiunkt I etat
dr Nowacka-Chiari  Ewa asystent z doktoratem I etat
dr Rynkiewicz  Mateusz adiunkt I etat
dr Skorupka  Ewa st. wykładowca I etat

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia / Zakład Dydaktyki, Wychowania Fizycznego i Sportu:
Kierownik: dr hab. Jan  Kosendiak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Baumgarten  Maciej asystent I etat
dr Biczysko  Grażyna st. wykładowca I etat
dr hab. Guła-Kubiszewska  Halina profesor UZ I etat
dr hab. Kosendiak  Jan profesor UZ I etat
dr hab. Vrublevskiy  Evgeny profesor UZ I etat

Sekretariat Katedry Sportu i Promocji Zdrowia:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Kowalski  Paweł samodzielny referent I etat

Sekretariat Zakładu Anatomii i Histologii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Sulikowska  Karolina referent administracyjny I etat

Zakład Anatomii i Histologii:
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka  Ziółkowska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Kaźmierczak  Dominika asystent I etat
dr n biol. Kilanowska  Agnieszka adiunkt I etat
dr n med. Kromer  Piotr adiunkt II etat
dr n med. Łupicka  Joanna adiunkt I etat
dr hab. n. med. Malińska  Agnieszka adiunkt II etat
dr n med. Pieścikowska  Izabela adiunkt 1/2 et.
dr n przyr. Porowski  Leszek adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Spaczyński  Marek prof. zwyczajny I etat
dr n med. Sujka-Kordowska  Patrycja adiunkt II etat
dr n med. Tyczewska  Marianna adiunkt II etat
dr n przyr. Wysocka  Teresa adiunkt II etat
inż. Zawadzka  Kinga Olimpia pracownik techniczny I etat
lek. med. Zemleduch  Tomasz asystent I etat
dr hab. n. med. Ziółkowska  Agnieszka profesor UZ I etat

Zakład Higieny i Epidemiologii:
Kierownik:  


Zakład Pielęgniarstwa:
Kierownik: dr n med. Joanna  Hoffmann-Aulich

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Bonikowska  Iwona asystent I etat
mgr Gwara  Anna instruktor I etat
dr n med. Hoffmann-Aulich  Joanna adiunkt I etat
dr n biol. Jasik  Justyna adiunkt I etat
mgr Lato-Pawłowska  Monika asystent I etat
mgr Milewska-Wilk  Grażyna wykładowca I etat
dr n med. Stryjski  Ryszard adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Szyszka  Kazimierz prof. zwyczajny I etat
mgr Wudarczyk  Beata  (dawniej: Kowalczyk) instruktor I etat

Zakład Ratownictwa Medycznego:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Brzozowska-Mańkowska  Sybilla adiunkt I etat
mgr Rozpędowski  Piotr asystent I etat

Zakład Zdrowia Publicznego:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n o zdr. Chmielowiec  Jolanta adiunkt I etat
dr n biol. Chmielowiec  Krzysztof adiunkt I etat
dr n o zdr. Manulik  Stanisław adiunkt I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Michalak  Sylwia adiunkt I etat
mgr inż. Żeromska  Agnieszka kierownik I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Linda
E-mail:    j.linda@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu