Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Jednostki kształcenia klinicznego

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    - / - (Kampus: -)
Pomieszczenie:    0

Komunikacja: 
Telefon(y):   
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Centrum Chorób Serca i Naczyń:
Kierownik: prof. dr hab. nauk med. Maciej  Banach

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. nauk med. Banach  Maciej prof. zwyczajny II etat
lek. med. Jesionowski  Paweł asystent I etat
dr n med. Kasperowicz  Anna adiunkt I etat
lek. med. Zemleduch  Tomasz asystent I etat

Katedra Anestezjologii i Medycyny Ratunkowej:
Kierownik: dr hab. n. med. Michał  Gaca

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Brzozowska-Mańkowska  Sybilla adiunkt I etat
dr n med. Daszkiewicz  Monika adiunkt I etat
dr hab. n. med. Gaca  Michał st. wykładowca II etat
mgr Mańkowski  Marcin dydaktyk I etat
lek. med. Michniewicz  Szymon wykładowca I etat

Katedra Chirurgii i Onkologii:
Kierownik: dr hab. n. med. Dawid  Murawa

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Bąk  Michał wykładowca I etat
dr hab. n. med. Głyda  Maciej profesor UZ I etat
dr hab. n. med. Murawa  Dawid profesor UZ II etat
dr n med. Staniul  Bogusław I etat
dr n med. Szwiec  Marek adiunkt I etat
dr n med. Wolny-Rokicka  Edyta adiunkt I etat

Katedra Chorób Płuc:
Kierownik:  


Katedra Chorób Układu Nerwowego:
Kierownik: dr n med. Paweł  Jarmużek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Chrąchol  Joanna wykładowca I etat
dr n med. Defort  Piotr adiunkt I etat
dr n med. Jarmużek  Paweł adiunkt I etat
lek. med. Jurga  Szymon dydaktyk I etat
lek. med. Kot  Marcin dydaktyk I etat
lek. med. Makarewicz  Piotr asystent I etat
lek. med. Pilarczyk  Maciej dydaktyk I etat
lek. med. Żuk  Paweł I etat

Katedra Chorób Wewnętrznych:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Dominik  Barbara adiunkt I etat
dr n med. Giemza-Urbanowicz  Wioletta adiunkt I etat
prof. dr hab. nauk med. Łącki  Jan profesor I etat
dr n med. Pietraszkiewicz  Franciszek adiunkt I etat
dr n med. Towpik  Iwona adiunkt I etat
dr n med. Witczak  Mariusz adiunkt I etat
dr n med. Wojciechowska-Łącka  Arleta adiunkt I etat

Katedra Gastroenterologii i żywienia:
Kierownik: prof. dr hab. nauk med. Wojciech  Błogowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. nauk med. Błogowski  Wojciech profesor I etat

Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii:
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz  Huzarski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Grabarek  Jerzy adiunkt I etat
dr hab. n. med. Huzarski  Tomasz profesor UZ I etat
dr n med. Stawicka-Niełacna  Małgorzata adiunkt I etat

Katedra Ginekologii i Położnictwa:
Kierownik: prof. dr hab. nauk med. Stefan  Sajdak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Michalczyk  Michał I etat
dr hab. n. med. Rzepka  Rafał profesor UZ I etat
prof. dr hab. nauk med. Sajdak  Stefan profesor II etat

Katedra Hematologii:
Kierownik: dr n med. Katarzyna  Brzeźniakiewicz-Janus  (dawniej: Brzeźniakiewicz)

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Brzeźniakiewicz-Janus  Katarzyna  (dawniej: Brzeźniakiewicz) adiunkt I etat
dr n med. Franków  Mirosław adiunkt I etat

Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii:
Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław  Hiczkiewicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Budzianowski  Jan asystent I etat
dr n med. Grydz  Łukasz adiunkt I etat
dr hab. n. med. Hiczkiewicz  Jarosław adiunkt I etat
lek. med. Musielak  Bogdan dydaktyk I etat
lek. med. Pieszko  Konrad asystent I etat

Katedra Medycyny Nuklearnej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Zorga  Piotr adiunkt I etat

Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej:
Kierownik: dr hab. Katarzyna  Baldy-Chudzik

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Baldy-Chudzik  Katarzyna I etat
dr Bok  Ewa I etat
dr Mazurek-Popczyk  Justyna I etat
mgr Pisarska  Justyna I etat
mgr Tomala  Wanda pracownik techniczny I etat
mgr Wyrwał  Agnieszka pracownik techniczny I etat

Katedra Okulistyki:
Kierownik: dr n med. Krzysztof  Szmatłoch

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Szmatłoch  Krzysztof adiunkt I etat

Katedra Ortopedii:
Kierownik:  


Katedra Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. n. med. Kotrych  Daniel profesor UZ II etat

Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej:
Kierownik: dr hab. n. med. Paweł  Golusiński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. n. med. Golusiński  Paweł profesor UZ I etat

Katedra Pediatrii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. n. med. Zaniew  Marcin profesor UZ I etat

Katedra Psychiatrii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Sterna  Władysław dydaktyk I etat

Katedra Radiologii:
Kierownik: dr n med. Wojciech  Wierzchołowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lek. med. Cymba  Agnieszka wykładowca I etat
lek. med. Falińska  Hanna wykładowca I etat
lek. med. Suchorska-Walusiak  Urszula I etat
dr n med. Wierzchołowski  Wojciech adiunkt I etat
lek. med. Żarczyńska  Joanna I etat

Katedra Transplantologii:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. nauk med. Chmura  Andrzej profesor I etat
dr n med. Kieszek  Rafał adiunkt I etat

Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Poźniak-Balicka  Róża st. wykładowca I etat
dr hab. n. med. Salagierski  Maciej profesor UZ I etat

Zakład Medycyny Sądowej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr n med. Sobol  Julia adiunkt I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu