Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Pedagogiki

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. Mirosław  Kowalski

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    225, 226, 230

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284742 , 683283256
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW:    www.pedagogika.wpps.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Zakład Animacji Kultury i Andragogiki:
Kierownik: dr hab. Bogdan  Idzikowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Dulęba  Jarosław asystent I etat
dr hab. Idzikowski  Bogdan profesor UZ I etat
dr Kostecka  Jolanta st. wykładowca I etat
dr Olejarz  Małgorzata st. wykładowca I etat
Pawlak  Jacek pracownik techniczny obecnie zatrudniony
dr hab. Słowińska  Sylwia profesor UZ I etat
dr Zadłużny  Marek adiunkt I etat

Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki:
Kierownik: dr hab. Pola  Kuleczka

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Bartkowiak  Edyta adiunkt I etat
dr Kahl-Łuczyńska  Edyta adiunkt I etat
dr hab. Kuleczka  Pola profesor UZ I etat
dr UĽdzicka  Hanna st. wykładowca I etat

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych:
Kierownik: dr hab. Marek  Furmanek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
inż. Kaczmarek  Tomasz referent ds. technicznych obecnie zatrudniony

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych - Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych:
Kierownik: dr Ewa  Nowicka

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Nowicka  Ewa adiunkt I etat
dr hab. Osmańska-Furmanek  Wielisława profesor UZ I etat
mgr WoĽniak-Chojnacka  Paulina asystent I etat

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych - Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych:
Kierownik: dr Jacek  Jędryczkowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Jackowski  Maciej wykładowca I etat
dr Jędryczkowski  Jacek adiunkt I etat
dr Wagner  Jarosław adiunkt I etat

Zakład Metodologii Badań Społecznych:
Kierownik: dr hab. Ewa  Narkiewicz-Niedbalec

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Mianowska  Edyta adiunkt I etat
dr hab. Narkiewicz-Niedbalec  Ewa profesor UZ I etat
dr Walentynowicz-Moryl  Katarzyna adiunkt I etat

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny:
Kierownik: dr hab. Grażyna  Gajewska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Gajewska  Grażyna kierownik I etat
dr Turska  Elżbieta adiunkt I etat
dr Zajdel  Krzysztof adiunkt I etat

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej:
Kierownik: dr hab. Marzenna  Magda-Adamowicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Kataryńczuk-Mania  Lidia profesor UZ I etat
dr Kopaczyńska  Iwona adiunkt I etat
dr hab. Magda-Adamowicz  Marzenna profesor UZ I etat
dr Nyczaj-Dr±g  Mirosława st. wykładowca I etat
mgr Żernik  Klaudia doktorant I etat

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - Pracownia Edukacji Artystycznej:
Kierownik: dr hab. Lidia  Kataryńczuk-Mania


Zakład Pedagogiki Specjalnej:
Kierownik: dr hab. Jarosław  B±bka

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. B±bka  Jarosław profesor UZ I etat
dr hab. Czerwińska  Małgorzata profesor UZ I etat
dr Fetzki  Tomasz adiunkt I etat
dr Ochonczenko  Helena st. wykładowca I etat

Zakład Pedagogiki Szkolnej:
Kierownik: dr hab. Inetta  Nowosad

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Bochno  Ewa profesor UZ I etat
dr hab. Nowosad  Inetta profesor UZ I etat
dr hab. Pasterniak-Kobyłecka  Ewa profesor UZ I etat
dr Pietrań  Klaudia  (dawniej: Błaszczyk) adiunkt I etat
dr Zapotoczna  Magdalena  (dawniej: Brzozowska) adiunkt I etat

Zakład Pedagogiki Szkolnej - Pracownia Dydaktyki Ogólnej:
Kierownik: dr hab. Ewa  Pasterniak-Kobyłecka


Zakład Pedagogiki Szkolnej - Pracownia Pedagogiki Szkoły Wyższej:
Kierownik: dr hab. Ewa  Bochno


Zakład Pedagogiki Szkolnej - Pracownia Podstaw Edukacji:
Kierownik: dr hab. Inetta  Nowosad


Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii:
Kierownik: dr hab. Mirosław  Kowalski


Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii - Pracownia Logopedii:
Kierownik:  


Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii - Pracownia Teorii i Filozofii Wychowania:
Kierownik: dr Anita  Famuła-Jurczak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Banach  Iwona  (dawniej: Rudek) adiunkt I etat
dr Famuła-Jurczak  Anita adiunkt I etat
dr Kowalska  Ewa adiunkt I etat
dr hab. Kowalski  Mirosław profesor UZ I etat

Zakład Profilaktyki Społecznej:
Kierownik: dr hab. Grażyna  Miłkowska

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Lipińska-Lok¶  Jolanta adiunkt I etat
dr hab. Miłkowska  Grażyna profesor UZ I etat
dr Wawryk  Lidia adiunkt I etat

Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji:
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew  Izdebski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Maciejewska  Tatiana adiunkt I etat
dr Magda  Ernest adiunkt I etat
dr hab. Toroń-Fórmanek  Barbara profesor UZ I etat
dr W±ż  Krzysztof adiunkt I etat

Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji - Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej:
Kierownik: dr hab. Barbara  Toroń-Fórmanek


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Dzierzba  Teresa Renata starszy specjalista I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych