Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki

Kierownictwo Jednostki: 
 DYREKTOR
 dr Justyna  Korycka

Lokalizacja: 
Kampus:    
Adres:    Kalsk, 66-100 Sulechów
Budynek / Symbol:    Pałac w Kalsku / Pałac-Kalsk (Kampus: )
Pomieszczenie:    107

Komunikacja: 
Telefon(y):    683529457
Fax(y):    683529458
E-mail(e):    inza@wzs.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Laboratorium Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki:
Kierownik:  


Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Wichłacz  Iwona specjalista ds. administracji I etat

Zakład Kształtowania Terenów Zieleni:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. inż. Adamski  Tadeusz prof. zwyczajny I etat
doc. dr inż. Bartkiewicz  Andrzej docent nie pracuje
dr inż. Bartkiewicz  Halina st. wykładowca I etat
dr inż. arch. Drozdek  Monika st. wykładowca I etat
dr inż. Purcel  Andrzej st. wykładowca obecnie zatrudniony
dr inż. arch. Szczecińska - Maj  Agnieszka st. wykładowca urlop macierzyński
mgr inż. Szefner  Wojciech st. wykładowca obecnie zatrudniony

Zakład Technologii Żywności i Żywienia Człowieka:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Gawrońska  Anna st. wykładowca I etat
prof. dr hab. inż. Gil  Zygmunt prof. zwyczajny I etat
dr inż. Kliks  Jarosław asystent 1/2 et.
dr Korycka  Justyna dyrektor I etat
inż. Laskowska  Aneta laborant I etat
dr inż. Latacz  Bogna st. wykładowca I etat
dr inż. Maj  Agnieszka st. wykładowca I etat
dr Romankiewicz  Anna docent I etat
dr hab. inż. Zięba  Tomasz profesor UZ obecnie zatrudniony

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Krasnowska  Grażyna profesor UZ nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Iwona
Nazwisko:    Wichłacz
E-mail:    inza@wzs.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki