Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    - / - (Kampus: -)
Pomieszczenie:    0

Komunikacja: 
Telefon(y):   
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Katedra Organizacji Administracji Publicznej:
Kierownik: dr hab. Bogdan  Ślusarz


Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego:
Kierownik: dr hab. Bernadetta  Nitschke-Szram  (dawniej: Nitschke)


Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego:
Kierownik: dr hab. Andrzej  Gorgol


Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego:
Kierownik: dr hab. Arkadiusz  Wudarski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Zdanowska  Joanna adiunkt I etat

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego:
Kierownik: prof. dr hab. Hanna  Paluszkiewicz


Katedra Prawa Konstytucyjnego:
Kierownik: dr hab. Andrzej  Bisztyga


Katedra Prawa Konstytucyjnego / Zakład Praw i Wolności Jednostki:
Kierownik: dr hab. Andrzej  Bisztyga


Katedra Prawa Konstytucyjnego / Zakład Prawa Konstytucyjnego:
Kierownik: dr Justyna  Michalska


Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Bisztyga  Andrzej profesor UZ I etat
dr Chodorowska  Anna adiunkt I etat
dr Feja - Paszkiewicz  Anna adiunkt I etat
dr Gawłowicz  Izabela adiunkt I etat
dr hab. Kuczma  Paweł profesor UZ I etat
dr Leśniak -Niedbalec  Nina  (dawniej: Leśniak) adiunkt I etat
dr Michalska  Justyna adiunkt I etat
dr hab. Pankevych  Ivan profesor UZ I etat
dr Sobański  Piotr adiunkt I etat

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego:
Kierownik: dr Izabela  Gawłowicz


Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Góralczyk  Grzegorz adiunkt I etat
dr hab. Halczak  Bohdan profesor UZ I etat
dr Kaczmarski  Leszek adiunkt I etat
dr hab. Łaszewska - Hellriegel  Martyna profesor UZ I etat
dr Markiewicz-Stanny  Joanna  (dawniej: Markiewicz) adiunkt I etat
dr hab. Nitschke-Szram  Bernadetta  (dawniej: Nitschke) profesor UZ I etat
dr Stambulski  Michał adiunkt I etat

Katedra Teorii Prawa:
Kierownik: dr hab. Martyna  Łaszewska - Hellriegel


Pracownia Komunikacji Prawniczej:
Kierownik: dr Joanna  Osiejewicz


Pracownia Projektów Publicznych:
Kierownik: dr Robert  Wysocki


Pracownia Przygotowania do Aplikacji:
Kierownik: dr Piotr  Kapusta


Pracownia Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Kapusta  Piotr adiunkt I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Banaszak  Norbert - nie pracuje
dr Bucholski  Rafał adiunkt I etat
dr Dudziak  Sławomir - nie pracuje
dr Gierałtowicz  Julia adiunkt I etat
dr hab. Gorgol  Andrzej profesor UZ I etat
dr Górka  Marta adiunkt I etat
dr Górny  Kajetan adiunkt I etat
dr Kania  Agnieszka adiunkt I etat
dr Kowalczyk  Ewaryst adiunkt I etat
dr Kowalski  Sebastian adiunkt I etat
dr hab. Kuczer  Jarosław profesor UZ I etat
dr Maciejewski  Sławomir adiunkt nie pracuje
dr hab. Małolepszy  Maciej profesor UZ I etat
prof. dr hab. Mazurkiewicz  Jacek profesor I etat
dr Milej  Tomasz profesor UZ nie pracuje
dr Mrożek  Jakub adiunkt I etat
dr Mysiak  Piotr adiunkt I etat
dr Opalińska  Agnieszka adiunkt I etat
dr Osiejewicz  Joanna adiunkt nie pracuje
prof. dr hab. Paluszkiewicz  Hanna profesor UZ I etat
dr hab. Rakoczy  Tomasz profesor UZ nie pracuje
dr Rutkowski  Bogdan adiunkt nie pracuje
dr Sawicz  Witold adiunkt I etat
dr Sikora  Paweł adiunkt I etat
dr Skibińska  Magdalena adiunkt I etat
dr hab. Stanisławski  Tadeusz profesor UZ I etat
dr Staszak  Alfred adiunkt I etat
dr Stec  Andrzej adiunkt I etat
dr Sztejna  Przemysław adiunkt I etat
dr hab. Ślusarz  Bogdan profesor UZ I etat
mgr Tatara  Andrzej asystent 1/2 et.
dr Trybka  Wiktor adiunkt I etat
dr Wasylkowska - Michór  Magdalena adiunkt I etat
dr hab. Wesołowski  Krzysztof - nie pracuje
dr Węgrzyn  Justyna adiunkt nie pracuje
dr Włodkowski  Olaf adiunkt I etat
dr Woźniak  Zbigniew adiunkt I etat
dr hab. Wróbel  Izabela - nie pracuje
dr Wrzecionek  Rafał adiunkt I etat
dr hab. Wudarski  Arkadiusz profesor UZ I etat
dr Wysocki  Robert adiunkt I etat
dr Zieliński  Michał adiunkt I etat
dr Żołnierczyk  Ewa adiunkt I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Stodolna
E-mail:    m.stodolna@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji