Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Roman  Stryjski
 
 Z-ca Dyrektora
 dr inż. Tomasz Belica

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    222

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284709 , 683282264 , 683282273
Fax(y):   
E-mail(e):    Stryjski@post.pl
  T.Belica@iizp.uz.zgora.pl
  sekretariat@iizp.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
lic. Korczyńska  Sylwia specjalista ds. administracyjnych I etat

Zakład Informatycznego Wspomagania Produkcji:
Kierownik: dr inż. Waldemar  Woźniak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr inż. Adamczyk  Mirosław specjalista naukowo-techniczny I etat
dr hab. inż. Patalas-Maliszewska  Justyna  (dawniej: Patalas) profesor UZ I etat
dr hab. inż. Saniuk  Anna profesor UZ I etat
dr hab. inż. Stryjski  Roman profesor UZ I etat
dr hab. inż. Szajna  Janusz profesor UZ I etat
dr inż. Śliwa  Małgorzata asystent I etat
dr inż. Woźniak  Waldemar adiunkt I etat

Zakład Informatycznego Wspomagania Produkcji - Laboratorium Systemów Informatycznych:
Kierownik:  


Zakład Inżynierii Jakości:
Kierownik: dr hab. inż. Sławomir  Kłos

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. inż. Bydałek  Adam prof. zwyczajny I etat
mgr Dąbrowski  Karol asystent 1/2 et.
mgr inż. Janowski  Robert specjalista naukowo-techniczny I etat
dr hab. inż. Kłos  Sławomir profesor UZ I etat
dr inż. Pająk  Iwona asystent I etat
dr inż. Sałamaj  Marek adiunkt I etat
dr Skrzypek  Katarzyna asystent I etat
Wędrychowicz  Maciej specjalista naukowo-techniczny I etat

Zakład Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych:
Kierownik: prof. dr hab. Taras   Nahirnyy

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Babirecki  Wojciech adiunkt I etat
dr hab. inż. Basl  Josef prof. nadzwyczajny I etat
dr inż. Belica  Tomasz adiunkt I etat
dr inż. Kielec  Roman adiunkt I etat
prof. dr hab. Nahirnyy  Taras prof. zwyczajny I etat
dr hab. inż. Sąsiadek  Michał profesor UZ I etat

Zakład Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych - Laboratorium Systemów Produkcyjnych:
Kierownik:  


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Borowiecki  Tomasz umowa zlecenie
dr inż. Jocz  Zygmunt umowa zlecenie
Kałasznikow  Anatol student studiów doktoranckich
dr inż. Szmigielski  Tadeusz umowa zlecenieDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Sylwia
Nazwisko:    Korczyńska
E-mail:    sekretariat@iizp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją