Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor
 dr hab. Bogusław  Pietrulewicz
 
 Zastępca dyrektora
 dr Ryszard Matysiak

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    121

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284746
Fax(y):    683284710
E-mail(e):    sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl
WWW:    www.iibnp.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Jaskólska  Grażyna specjalista nie pracuje
inż. Kalinowski  Jerzy specjalista I etat
mgr Kaźmierczak  Adam starszy referent I etat
mgr inż. Ochonczenko  Bogusław specjalista I etat
mgr inż. Węgrzyn  Zbigniew specjalista I etat

Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Belica  Barbara I etat
mgr Kufel  Agnieszka specjalista I etat
mgr Weltrowska  Justyna specjalista nie pracuje

Zakład Bezpieczeństwa Systemów Technicznych:
Kierownik: dr hab. inż. Waldemar  Uździcki

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Aksentowicz  Remigiusz adiunkt I etat
dr inż. Bachman  Paweł adiunkt I etat
dr inż. Chciuk  Marcin adiunkt I etat
dr Częstochowski  Czesław adiunkt I etat
dr inż. Gawłowicz  Piotr st. wykładowca I etat
dr hab. inż. Kowal  Maria profesor UZ I etat
dr inż. Łasiński  Krzysztof adiunkt I etat
dr hab. inż. Uździcki  Waldemar profesor UZ I etat

Zakład Ergonomii:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Edward  Kowal

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Dudarski  Grzegorz adiunkt I etat
dr inż. Kasperska  Renata  (dawniej: Golinczak) adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Kowal  Edward prof. zwyczajny I etat
dr inż. Krupa  Patryk adiunkt I etat
dr inż. Lasota  Andrzej st. wykładowca I etat
dr inż. Rybakowski  Marek st. wykładowca I etat

Zakład Profesjologii:
Kierownik: dr hab. Eunika  Baron-Polańczyk

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Baron-Polańczyk  Eunika kierownik zakładu I etat
dr Klementowska  Aneta  (dawniej: Brzozowska) adiunkt I etat
dr Matysiak  Ryszard st. wykładowca I etat
dr Paszkowicz  Maria Agnieszka adiunkt I etat
dr hab. Pietrulewicz  Bogusław profesor UZ I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Banaszak  Daniel asystent nie pracuje
prof. zw. dr hab. Dragajew  Władimir nie pracuje
dr inż. Frejman  Dariusz adiunkt nie pracuje
dr hab. Frejman  Mirosław nie pracuje
mgr Kaczmarek  Andrzej nie pracuje
dr inż. Koper  Stefan nie pracuje
mgr inż. Kotowicz  Wojciech nie pracuje
mgr Mikołajewski  Dariusz Piotr nie pracuje
prof. dr hab. inż. Milecki  Andrzej nie pracuje
dr inż. Monczak  Tomasz adiunkt nie pracuje
dr hab. inż. Porankiewicz  Bolesław profesor UZ nie pracuje
dr hab. Rabenda  Andrzej - nie pracuje
mgr inż. Szablewski  Andrzej nie pracuje
mgr inż. Szostak  Sławomir nie pracuje
mgr Toporowski  Robert nie pracuje
dr Tropak  Bogdan st. wykładowca nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Patryk
Nazwisko:    Krupa
E-mail:    p.krupa@iibnp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Weltrowska
E-mail:    sekretariat@eti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy