Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor
 dr hab. Bogusław  Pietrulewicz
 
 Zastępca dyrektora
 dr Ryszard Matysiak

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    121

Komunikacja: 
Telefon(y):    683284746
Fax(y):    683284710
E-mail(e):    sekretariat@ eti.uz.zgora.pl
WWW:    www.eti.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Jaskólska  Grażyna specjalista nie pracuje
inż. Kalinowski  Jerzy specjalista I etat
mgr Kaźmierczak  Adam starszy referent I etat
mgr inż. Ochonczenko  Bogusław specjalista I etat
mgr inż. Węgrzyn  Zbigniew specjalista I etat

Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
Belica  Barbara I etat
mgr Weltrowska  Justyna specjalista nie pracuje

Zakład Bezpieczeństwa Systemów Technicznych:
Kierownik: dr hab. inż. Waldemar  Uździcki

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Aksentowicz  Remigiusz adiunkt I etat
dr inż. Bachman  Paweł adiunkt I etat
dr inż. Chciuk  Marcin adiunkt I etat
dr Częstochowski  Czesław adiunkt I etat
dr inż. Gawłowicz  Piotr st. wykładowca I etat
dr hab. inż. Kowal  Maria profesor UZ I etat
dr inż. Łasiński  Krzysztof adiunkt I etat
dr hab. inż. Uździcki  Waldemar profesor UZ I etat

Zakład Ergonomii:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Edward  Kowal

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Dudarski  Grzegorz adiunkt I etat
dr inż. Kasperska  Renata  (dawniej: Golinczak) adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Kowal  Edward prof. zwyczajny I etat
mgr inż. Krupa  Patryk asystent I etat
dr inż. Lasota  Andrzej st. wykładowca I etat
dr inż. Rybakowski  Marek st. wykładowca I etat

Zakład Profesjologii:
Kierownik: dr hab. Eunika  Baron-Polańczyk

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Baron-Polańczyk  Eunika kierownik zakładu I etat
dr Klementowska  Aneta  (dawniej: Brzozowska) adiunkt I etat
dr Matysiak  Ryszard st. wykładowca I etat
dr Paszkowicz  Maria Agnieszka adiunkt I etat
dr hab. Pietrulewicz  Bogusław profesor UZ I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Banaszak  Daniel asystent nie pracuje
dr hab. Rabenda  Andrzej - nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Bogusław
Nazwisko:    Ochonczenko
E-mail:    b.ochonczenko@iibnp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Weltrowska
E-mail:    sekretariat@eti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy