Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału
 prof. dr hab. inż. Andrzej  Obuchowicz
 
 Prodziekan ds. Studenckich
 dr inż. Michał Doligalski

Jednostki podległe: 
Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Byli Pracownicy Wydziału WIEA

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    12

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282513
Fax(y):     683254615
E-mail(e):    Dziekan@wiea.uz.zgora.pl
  Sekretariat@wiea.uz.zgora.pl
WWW:    www.wiea.uz.zgora.pl

Uwagi: 
 DZIEKANAT: tel. 683282217, fax 683254615, email: dziekanat@wiea.uz.zgora.pl
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Katarzyna
Nazwisko:    Szajkowska
E-mail:    K.Szajkowska@wiea.uz.zgora.pl>
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki