Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Biuro Dziekana

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Jednostki podległe: 

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    12

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282513 , 683282633
Fax(y):     683254615
E-mail(e):    sekretariat@wiea.uz.zgora.pl
WWW:    www.wiea.uz.zgora.pl/biuro.php

Uwagi: 
  


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr B±k  Jolanta st. wykładowca I etat
mgr inż. Jasiński  Leszek referent ds. technicznych I etat
mgr Kozanowski  Józef wykładowca I etat
mgr Łata  Karolina  (dawniej: Gorynia) samodzielny referent I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Karolina
Nazwisko:    Łata
E-mail:    K.Lata@wiea.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki