Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału
 dr hab. Marek  Furmanek
 
 Prodziekan ds. Kształcenia
 dr Elżbieta Kołodziejska
 
 Prodziekan ds. Studenckich
 dr hab. Mariusz Kwiatkowski
 
 Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
 dr Jarosław Wagner

Jednostki podległe: 
Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Instytut Pedagogiki
Instytut Psychologii
Instytut Socjologii
Katedra Pedagogiki Społecznej
Pracownia Kształcenia Językowego
Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pomieszczenie:    pok.126, 137

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283236 , 683284747 , 683284547 , 683283174
Fax(y):     683283236
E-mail(e):    Dziekan@wpps.uz.zgora.pl; ProdziekanDS@wpps.uz.zgora.pl
  ProdziekanDK@wpps.uz.zgora.pl
  ProdziekanDR@wpps.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpps.uz.zgora.pl
  www.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych