Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Prawa i Administracji

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału
 prof. dr hab. Hanna  Paluszkiewicz
 
 Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia
 dr Piotr Mysiak
 
 Prodziekan ds. Studenckich
 dr Robert Wysocki

Jednostki podległe: 
Instytut Nauk Prawnych
Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    pl. Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Wydziału Prawa i Administracji / A-41 (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    307

Komunikacja: 
Telefon(y):     789441436 , 683282244
Fax(y):    
E-mail(e):    h.paluszkiewicz@wpa.uz.zgora.pl
  p.mysiak@wpa.uz.zgora.pl
  r.wysocki@wpa.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpa.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
inż. Łukawski  Jarosław starszy specjalista I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Stodolna
E-mail:    m.stodolna@wpa.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Prawa i Administracji