Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
 dr hab. Agnieszka  Zembroń-Łacny
 
 Prodziekan ds. Nauki
 dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska
 
 Prodziekan ds. Studiów i Studentów
 dr Ewa Skorupka
 
 Prodziekan ds. Klinicznych
 dr n med. Paweł Jarmużek

Jednostki podległe: 
Centrum Chorób Serca i Naczyć
Jednostki, którym nie podlegają kliniki
Jednostki, którym podlegają kliniki
Katedra Chorób Zakaźnych
Katedra Anatomii i Histologii
Katedra Anestezjologii i Medycyny Ratunkowej
Katedra Chirurgii i Onkologii
Katedra Chorób Układu Nerwowego
Katedra Chorób Wewnętrznych
Katedra GastroEnterologii
Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
Katedra Ginekologii i Położnictwa
Katedra Hematologii
Katedra Higieny i Epidemiologii
Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
Katedra Medycyny Translacyjnej
Katedra Okulistykii
Katedra Ortopedii
Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
Katedra Pediatrii
Katedra Psychiatrii
Katedra Radiologii
Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa
Pracownia Biomechaniki
Pracownia Egzaminu OSCE
Pracownia Języków Obcych
Pracownia Ratownictwa Medycznego
Pracownie i Laboratoria
Realizacja Projektów Unijnych - Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych POWER
Zakład Farmakologii i Toksykologii
Zakład Pielęgniarstwa

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    119, 112

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283105
Fax(y):    
E-mail(e):    biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
WWW:    www.wlnz.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Linda
E-mail:    j.linda@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu