Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Biuro Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Jednostki podległe: 

Lokalizacja: 
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pomieszczenie:    pok. 118

Komunikacja: 
Telefon(y):     683283105
Fax(y):    
E-mail(e):    biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
WWW:    www.wlnz.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  


Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Berer  Jarosław informatyk I etat
Linda  Jarosław informatyk I etat
inż. Oleszek  Agnieszka specjalista I etat
mgr Sadowski  Łukasz informatyk I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Linda
E-mail:    j.linda@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu