Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan
 dr Robert  Dylewski
 
 Prodziekan
 dr Alina Szelecka

Jednostki podległe: 
Instytut Matematyki
Zespół Techniczny

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    -

Komunikacja: 
Telefon(y):     2806
Fax(y):    
E-mail(e): 
WWW:    www.wmie.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Grzegorz
Nazwisko:    Arkit
E-mail:    G.Arkit@wmie.uz.zgora.pl
Uwagi:    Administrator danych osobowych systemu PERS dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii