Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału
 dr hab. inż. Piotr  Kułyk
 
 Prodziekan ds. Nauki
 dr hab. inż. Sebastian Saniuk
 
 Prodziekan ds. Studenckich
 dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko  (dawniej: Kaźmierczak)
 
 Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
 dr Paweł Szudra

Jednostki podległe: 
-//-
-///-
Byli Pracownicy Jednostki
Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
Katedra Makroekonomii i Finansów
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Pracownia Kształcenia Językowego
Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
Zakład Logistyki
Zakład Polityki Regionalnej
Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
Zakład Zarządzania Wartością

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    11

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282555
Fax(y):     683282554
E-mail(e):    sekretariat@wez.uz.zgora.pl
WWW:    www.wez.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Paulina
Nazwisko:    Szatkowska
E-mail:    p.szatkowska@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania