Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wydział Mechaniczny

Kierownictwo Jednostki: 
 Dziekan Wydziału
 dr hab. inż. Sławomir  Kłos
 
 Prodziekan ds. Nauki
 dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska  (dawniej: Patalas)
 
 Prodziekan ds. Studenckich
 dr inż. Piotr Gawłowicz

Jednostki podległe: 
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Wydziału Mechanicznego / A-10 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    247

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282514 , 683282672 , 683282270 , 683282655
Fax(y):     683282620
E-mail(e): 
WWW:    www.wm.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  
Dane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Jolanta
Nazwisko:    Malinowska
E-mail:    j.Malinowska@wm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Mechanicznego