Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona g│ˇwna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Byli Pracownicy Instytutu Informatyki i Elektroniki

Kierownik: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:     A
Adres:     ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Gˇra
Budynek / Symbol:     Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pomieszczenie:      0

Komunikacja: 
Telefon(y):     683282513
Fax(y):    
E-mail(e):   
WWW: 

Uwagi: 
 Instytut Informatyki i Elektroniki nie istnieje od 2015 r.

Pracownicy: 
Stopie˝ / Tytu│ Nazwisko Imiŕ Stanowisko Status zatr.
dr hab. in┐. Biernat  Janusz nie pracuje
mgr in┐. Biniszkiewicz  Adam nie pracuje
dr in┐. Bubacz  Piotr nie pracuje
mgr in┐. Chmielewski  S│awomir nie pracuje
mgr in┐. Chrobak  Pawe│ student studiˇw doktoranckich skreÂlony z listy
mgr in┐. Cytrycki  Mariusz nie pracuje
mgr in┐. Gaczy˝ski  Adam student studiˇw doktoranckich skreÂlony z listy
mgr Gajda  Katarzyna nie pracuje
mgr in┐. G▒siorek  Rados│aw student studiˇw doktoranckich skreÂlony z listy
dr in┐. Gramacki  Jaros│aw nie pracuje
prof. dr hab. in┐. Greczko  Edward nie pracuje
mgr in┐. Hebda  Olena  (dawniej: Szapowa│) student studiˇw doktoranckich absolwent
mgr in┐. Jakubski  Bartosz nie pracuje
in┐. Jaworski  Jˇzef Adam nie pracuje
mgr in┐. Kapustka  Marcin nie pracuje
mgr Kmera  Marta nie pracuje
mgr in┐. Kochman  Micha│ student studiˇw doktoranckich student studiˇw doktoranckich
mgr in┐. Ko│opie˝czyk  Adam nie pracuje
mgr in┐. Konopi˝ska-Kuc  Kamila nie pracuje
mgr in┐. KopeŠ  Marek nie pracuje
mgr in┐. Ksel  Arkadiusz student studiˇw doktoranckich skreÂlony z listy
mgr Kubik  Anna nie pracuje
mgr in┐. Kur  Daniel student studiˇw doktoranckich skreÂlony z listy
mgr in┐. Lasota  Agnieszka nie pracuje
mgr in┐. Lipi˝ski  Jakub student studiˇw doktoranckich skreÂlony z listy
mgr in┐. úagosz  Andrzej nie pracuje
mgr in┐. Ma│ecki  Micha│ nie pracuje
dr in┐. Miczulski  Piotr nie pracuje
mgr in┐. Mielcarek  Grzegorz nie pracuje
dr in┐. Mirkowski  Jaros│aw nie pracuje
mgr in┐. Mrowiec  Przemys│aw student studiˇw doktoranckich skreÂlony z listy
mgr in┐. Ogrodowczyk  Janusz nie pracuje
mgr in┐. Pawlak  Sebastian nie pracuje
mgr in┐. PuÂcian  Rados│aw nie pracuje
prof. zw. dr hab. in┐. Sielicki  Adam nie pracuje
dr in┐. Skowro˝ski  Zbigniew nie pracuje
mgr in┐. Smoli˝ski  úukasz student studiˇw doktoranckich absolwent
dr in┐. Stasiak  Andrzej nie pracuje
mgr in┐. Strzelecka  Natalia nie pracuje
mgr in┐. Suchodolski  Damian nie pracuje
mgr in┐. Szczepa˝ska  Dagna nie pracuje
dr in┐. Szmytkiewicz  Jan nie pracuje
mgr in┐. Szychiewicz  Mariusz nie pracuje
prof. dr hab. in┐. Taranow  Sergiej nie pracuje
mgr in┐. Turza˝ski  Marek nie pracuje
dr in┐. Urba˝ski  Krzysztof nie pracuje
in┐. Wach  Lechos│aw nie pracuje
dr in┐. Wechta  Jerzy nie pracuje
dr in┐. Wŕgrzyn  Agnieszka  (dawniej: Kiderys) nie pracuje
dr in┐. WiÂniewska  Monika nie pracuje
dr in┐. WiÂniewski  Jan nie pracuje
dr in┐. Wola˝ski  Pawe│ nie pracuje
mgr in┐. »erek  Roland nie pracuje
mgr in┐. »yciak  Mariusz nie pracujeDane jednostki mo┐e modyfikowaŠ: 
Imiŕ:    Karolina
Nazwisko:    úata
E-mail:    K.Lata@wiea.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydzia│u Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki