Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr inż. Jarosław Gramacki 

 
Stanowisko:    administrator / programista baz danych
Jednostka  organizacyjna:    - Pracownia oprogramowania i komputeryzacji Centrum Komputerowego UZ
  - Centrum Komputerowe
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja, Centrum Komputerowe, Poligrafia / A-4 (Kampus: A)
Pokój:    112
Telefon(y):    683282650
Fax(y):    683244012
E-mail(e):    J.Gramacki@ck.uz.zgora.pl
WWW:    www.uz.zgora.pl/~jgramack
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
ORCID:    0000-0001-5032-1353
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Moje publikacje afiliowane na wydziale WIAE

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Pracownia oprogramowania i komputeryzacji Centrum Komputerowego UZ
Funkcja:    KierownikDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Joanna
Nazwisko:    Berer
E-mail:    J.Berer@ck.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Centrum Komputerowego