Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


lic. Jolanta Grzesiak 
 (poprzednio używane nazwisko: Malinowska)

 
Stanowisko:    specjalista ds. administracyjnych
Jednostka  organizacyjna:  - Sekretariat Wydziału Mechanicznego
 -Wydział Mechaniczny
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Wydziału Mechanicznego / A-10 (Kampus: A)
Pokój:    245
Telefon(y):    2514 , 2672
Fax(y):    2620
E-mail(e):    J.Malinowska@wm.uz.zgora.pl
  Sekretariat@wm.uz.zgora.pl
WWW:    http://www.wm.uz.zgora.pl/
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    obecnie zatrudniony
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Sekretariat Wydziału Mechanicznego
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jolanta
Nazwisko:    Malinowska
E-mail:    j.Malinowska@wm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Mechanicznego