Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Karolina Łata 
 (poprzednio używane nazwisko: Gorynia)

 
Stanowisko:    samodzielny referent
Jednostka  organizacyjna:  - Biuro Dziekana
 -Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    12
Telefon(y):    683282513 , 683282633
Fax(y):    683254615
E-mail(e):    K.Lata@wiea.uz.zgora.pl
WWW: 
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Urlop

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Sekretariat Dziekana
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Karolina
Nazwisko:    Łata
E-mail:    K.Lata@wiea.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki