Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Tadeusz Gil 

 
Stanowisko:    kierownik pracowni
Jednostka  organizacyjna:    - Pracownia Inżynierii Elektrycznej
  - Instytut Inżynierii Elektrycznej
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 25, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki / A-9 (Kampus: A)
Pokój:    31
Telefon(y):    683282548 , 789441687 , 683282538
Fax(y):    683247293
E-mail(e):    T.Gil@iee.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Kierownik Pracowni Inżynierii Elektrycznej (PIE)

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Pracownia Inżynierii Elektrycznej
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Witold
Nazwisko:    Kobyłecki
E-mail:    admin@iee.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Elektrycznej