Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Teresa Renata Dzierzba 

 
Stanowisko:    starszy specjalista
Jednostka  organizacyjna:  - Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 -Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pokój:    pokój 225
Telefon(y):    683283256 , 789442102
Fax(y):   
E-mail(e):    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpps.uz.zgora.pl
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Administrator danych osobowych systemu PERS

Pełnione funkcje: 



Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych