Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Adrianna Maciaszczyk 

 
Stanowisko:    zastępca kierownika działu
Jednostka  organizacyjna:    - Sekcja Nauczycieli
  - Dział Osobowy
  - Pion Kanclerza
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pokój:    14
Telefon(y):    683282372
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Maciaszczyk@mail.adm.uz.zgora.pl
  Dz.Osobowy@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.uz.zgora.pl/rektor/index.php?strona=sekcja_nauczycieli
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu