Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Małgorzata Kochańska 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:    - Dział Księgowości
  - KWESTOR
  - Pion Kanclerza
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Rektorat i Administracja / A-18 (Kampus: miasto)
Pokój:    213
Telefon(y):    683282378
Fax(y):    683282675
E-mail(e):    M.Kochanska@adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/html/pion_kwestora.php?dzial=3&sekcja=2
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Dział Księgowości
Funkcja:    Kierownik Działu KsięgowościDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Małgorzata
Nazwisko:    Gajna
E-mail:    m.gajna@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu