Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Bożena Płoszaj-Kobyłecka 

 
Stanowisko:    specjalista ds. administracyjnych
Jednostka  organizacyjna:  - Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 -Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska / A-8 (Kampus: A)
Pokój:    125
Telefon(y):    683282453 , 789441611
Fax(y):   
E-mail(e):    B.Ploszaj-Kobylecka@wbais.uz.zgora.pl
  B.Ploszaj-Kobylecka@ib.uz.zgora.pl
WWW: 
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Funkcja:    Wydawnictwo Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Jednostka:    Wydawnictwo Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Funkcja:    Redaktor technicznyDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Marta
Nazwisko:    Świrydziuk
E-mail:    M.Swirydziuk@wbais.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska