Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Sylwia Graca 
 (poprzednio używane nazwisko: Domańska)

 
Stanowisko:    
Jednostka  organizacyjna:    - Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Kampus:    
Adres:    ul. Syrkiewicza 6, 66-002 Nowy Kisielin
Budynek / Symbol:    Siedziba CPTT / PNT w Nowym Kisielinie / A-19 (Kampus: )
Pokój:    -
Telefon(y):    3282118
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Graca@cptt.uz.zgora.pl
WWW:    http://www.cptt.uz.zgora.pl/
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    obecnie zatrudniony
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Poźniak
E-mail:    J.Pozniak@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Rozwoju