Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Franciszek Orlik 

 
Stanowisko:    Z-ca Kanclerza ds. domów studenckich i inwestycji
Jednostka  organizacyjna:    - Pion Kanclerza
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja / A-7 (Kampus: A)
Pokój:    4
Telefon(y):    683282351
Fax(y):    683282721
E-mail(e):    F.Orlik@mail.adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/z-ca_kanclerza_ds_administracyjnych
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Z-ca KANCLERZA ds. Domów Studenckich i Inwestycji
Funkcja:    Z-ca Kanclerza ds. AdministracyjnychDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu