Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko 
 (poprzednio używane nazwisko: Kaźmierczak)

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  - Wydział Ekonomii i Zarządzania
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pokój:    129
Telefon(y):    683282316 , 683282000
Fax(y):    683282554
E-mail(e):    L.Kazmierczak@wez.uz.zgora.pl
WWW:    www.wez.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Prodziekan ds. Studenckich

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Funkcja:    Prodziekan ds. StudenckichDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Paulina
Nazwisko:    Antczak
E-mail:    p.antczak@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania