Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Wojciech Borowczak 

 
Stanowisko:    starszy specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Biuro Rekrutacji
  - Pion Prorektora ds. Studenckich
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pokój:    403R
Telefon(y):    683283270 , 789442110
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW:    W.Borowczak@adm.uz.zgora.pl
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Krystyna
Nazwisko:    Ciepiela
E-mail:    K.Ciepiela@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Studenckich