Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Agnieszka Łaszczowska 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:    - Biuro Rekrutacji
  - Pion Prorektora ds. Studenckich
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pokój:    402R
Telefon(y):    683283275 , 609854051 , 789442114
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Laszczowska@adm.uz.zgora.pl
WWW: 
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Biuro Rekrutacji
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Krystyna
Nazwisko:    Ciepiela
E-mail:    K.Ciepiela@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Studenckich