Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Renata Kufel 

 
Stanowisko:    
Jednostka  organizacyjna:    - Kancelaria Ogólna
  - Pion Kanclerza
Kampus:    B / A
Adres:    Wojska Polskiego 69, 65-762 / Podgórna 50e, 65-246
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny A-16, Łącznik biblioteczny A-6 / A-16 (Kampus: B / A)
Pokój:    404
Telefon(y):    683283262
Fax(y):   
E-mail(e):    R.Kufel@mail.adm.uz.zgora.pl
WWW:    www.adm.uz.zgora.pl/AA06
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jerzy
Nazwisko:    Rybicki
E-mail:    J.Rybicki@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu
Imię:    Anna
Nazwisko:    Ułasik
E-mail:    A.Ulasik@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Kanclerza Uniwersytetu