Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


inż. Magdalena Gurgurewicz 

 
Stanowisko:    -
Jednostka  organizacyjna:    - Sekcja Zamówień
  - Dział Zaopatrzenia
  - Pion Kanclerza
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    -
Pokój:    202a
Telefon(y):    683282467
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    nie pracuje
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Arkadiusz
Nazwisko:    Konkol
E-mail:    a.konkol@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Zaopatrzenia