Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Halina Masklak 

 
Stanowisko:    samodzielny referent
Jednostka  organizacyjna:  - Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
 -Wydział Ekonomii i Zarządzania
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pokój:    102
Telefon(y):    683282451
Fax(y):   
E-mail(e):    h.masklak@wez.uz.zgora.pl
WWW:    www.wez.uz.zgora.pl
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    nie pracuje
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Paulina
Nazwisko:    Antczak
E-mail:    p.antczak@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania