Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Bogumiła Gibert-Pelc 

 
Stanowisko:    -
Jednostka  organizacyjna:  - Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
 -Wydział Ekonomii i Zarządzania
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    -
Pokój:    000
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    nie pracuje
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Paulina
Nazwisko:    Antczak
E-mail:    p.antczak@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania