Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


inż. Sławomir Mielcarz 

 
Stanowisko:    specjalista
Jednostka  organizacyjna:    - Sekcja Zamówień
  - Dział Zaopatrzenia
  - Pion Kanclerza
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 21, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja / A-7 (Kampus: A)
Pokój:    pokój 112
Telefon(y):    683284753 , 789442170
Fax(y):   
E-mail(e):    s.mielcarz@dz.uz.zgora.pl
WWW:    www.dz.uz.zgora.pl/sekcja-zamowien/
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 



Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Arkadiusz
Nazwisko:    Konkol
E-mail:    a.konkol@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych - Dział Zaopatrzenia