Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Łukasz Macioszek 

 
Stanowisko:    asystent
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Teorii Obwodów
  - Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    510a
Telefon(y):    3282712
Fax(y):   
E-mail(e):    L.Macioszek@imei.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     Stanowisko:    student studiów doktoranckich
Jednostka  organizacyjna:    - Doktoranci w Instytucie Metrologii Elektrycznej
  - Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    529
Telefon(y):    3282222
Fax(y):   
E-mail(e):    L.Macioszek@weit.uz.zgora.pl
WWW: 
Status  zatrudnienia:    student studiów doktoranckich
Uwagi:    Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Zaleska
E-mail:    E.Zaleska@imei.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki