Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Edyta Boczkowska 

 
Stanowisko:    starszy specjalista
Jednostka  organizacyjna:  - Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
 -Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pokój:    pok. 11
Telefon(y):    683283044
Fax(y):   
E-mail(e):    e.boczkowska@wlnz.uz.zgora.pl
WWW:    www.wlnz.uz.zgora.pl
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Linda
E-mail:    j.linda@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu