Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Grażyna Biczysko 

 
Stanowisko:    st. wykładowca
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Sportu i Promocji Zdrowia / Zakład Dydaktyki, Wychowania Fizycznego i Sportu
  - Jednostki, którym nie podlegają kliniki
  - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Wyspiańskiego 58, 65-036 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Katedra Wychowania Fizycznego / A-38 (Kampus: A)
Pokój:    pok. 109
Telefon(y):    683287835
Fax(y):   
E-mail(e):    g.biczysko@wlnz.uz.zgora.pl
WWW:    www.wlnz.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Linda
E-mail:    j.linda@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu