Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr n med. Piotr Kromer 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Anatomii i Histologii
  - Jednostki, którym nie podlegają kliniki
  - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    Zyty 26
Budynek / Symbol:    Zakład Anatomii i Histologii / budynek "0" (Kampus: miasto)
Pokój:    pok. 2.09
Telefon(y):    683283148
Fax(y):   
E-mail(e):    p.kromer@wlnz.uz.zgora.pl
WWW:    www.wlnz.uz.zgora.pl/
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    II etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Linda
E-mail:    j.linda@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu