Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Kamil Leksycki 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:    - Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Kampus:    
Adres:    ul. Syrkiewicza 6, 66-002 Nowy Kisielin
Budynek / Symbol:    Siedziba CPTT / PNT w Nowym Kisielinie / A-19 (Kampus: )
Pokój:    
Telefon(y):    737468824 , 683282113
Fax(y):   
E-mail(e):    k.leksycki@pnt.uz.zgora.pl
WWW:    www.pnt.uz.zgora.pl
  www.facebook.com/PNT.UZ.Sp.zoo
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     Stanowisko:    asystent
Jednostka  organizacyjna:    - Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pokój:    316
Telefon(y):    683282469
Fax(y):   
E-mail(e):    k.leksycki@ibem.uz.zgora.pl
WWW: 
Status  zatrudnienia:    1/2 et., II etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Poźniak
E-mail:    J.Pozniak@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Rozwoju