Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Alicja Defort 

 
Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:    - Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Kampus:    -
Adres:    -
Budynek / Symbol:    -
Pokój:    
Telefon(y):    0
Fax(y):   
E-mail(e):    a.defort@pnt.uz.zgora.pl
WWW:    www.pnt.uz.zgora.pl
  www.facebook.com/PNT.UZ.Sp.zoo
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Justyna
Nazwisko:    Poźniak
E-mail:    J.Pozniak@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Rozwoju