Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Marcin Krzywicki 

 
Stanowisko:    
Jednostka  organizacyjna:    - Akademickie Media Uniwersytetu Zielonogórskiego
  - Pion Prorektora ds. Studenckich
Kampus:    miasto
Adres:    Al. Niepodleglości 13
Budynek / Symbol:    Radio Index, TV UZ / - (Kampus: miasto)
Pokój:    100
Telefon(y):    602366352
Fax(y):   
E-mail(e):    radio@index.zgora.pl
WWW: 
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Krystyna
Nazwisko:    Ciepiela
E-mail:    K.Ciepiela@adm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Pion Prorektora ds. Studenckich