Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr inż. Piotr Gawłowicz 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji
  - Instytut Inżynierii Mechanicznej
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Wydziału Mechanicznego / A-10 (Kampus: A)
Pokój:    120
Telefon(y):    683282270
Fax(y):   
E-mail(e):    P.Gawlowicz@iim.uz.zgora.pl
  prgaw@wp.eu
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Mechaniczny
Funkcja:    Prodziekan ds. Studenckich
Jednostka:    Dziekanat Wydziału Mechanicznego
Funkcja:    Prodziekan ds. studenckichDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jolanta
Nazwisko:    Grzesiak
E-mail:    J.Grzesiak@wm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Mechanicznego
Imię:    Urszula
Nazwisko:    Skiruk
E-mail:    U.Skiruk@ibem.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn